Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2014

sensitivemind
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
sensitivemind
Nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Żulczyk.
sensitivemind
sensitivemind
sensitivemind
2559 4af6 500
Reposted frompomsa pomsa viaarrependimento arrependimento

October 21 2014

sensitivemind
Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią:ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkobiecaczytelnia kobiecaczytelnia viadilemma dilemma
sensitivemind
8464 3d08
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viadilemma dilemma
sensitivemind
Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka viawrazliwa wrazliwa
sensitivemind
7186 1dbf 500
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata
sensitivemind
Wracam do domu, sam nie umiem sobie pomóc
Żaden z dni nie hamuje mi spadków nastroju
I nie byle komu obiecałem tylko sobie
Przetrwać ostatni raz choćby tylko jedną dobę
— Pawbeats ft. Jinx, Miuosh, Bonson, Onar - Dzień polarny
3539 b9bd
Reposted frompheebs pheebs viapersona-non-grata persona-non-grata
sensitivemind
3558 c16d
Reposted frommisza misza viailovemovies ilovemovies
sensitivemind
1340 0d1e 500
sensitivemind
Zakładasz, że między nami jest coś takiego, co pozwoli nam zawsze do siebie wracać. Zakładasz, że cokolwiek zrobisz - zawsze będę czekać. Nie będę. Coraz częściej myślę, że już nic między nami nie zostało.
Reposted frommarysia marysia viawrazliwa wrazliwa
0466 9562 500
sensitivemind
9093 ed50
Reposted fromsoSad soSad viawrazliwa wrazliwa
sensitivemind
James L. - Lenticular Clouds Over Mt. Rainier (2004)
sensitivemind
sensitivemind
wiecznie jesteś zmęczona tylko byś spała i leżała w łóżku, wstajesz i już jesteś zmęczona..
sensitivemind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl